lap tetejére--------------

 

Google PageRank
 

Nézz be ide is:

 

https://www.facebook.com/Margitanya

 

 

ű

 

 Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. ... Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.-Wass Albert

 

 

 

  

Nem igaz,
hogy az ember
a szenvedéstől megtisztul,
jobb lesz, bölcs és megértő.
Az ember hideg lesz,
beavatott és közömbös.
Mikor az ember, először életében,
igazán megérti a végzetet,
csaknem nyugodt lesz.
Nyugodt és olyan különösen,
félelmesen magányos a világban.

/Márai Sándor/ 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel

köszöntelek

névnapodon!

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

--,, --.. ++++++++


++++++


+++++++

 

 


--,, --,,


 

 

A biztos rosszat is jobb tudni, mint a bizonytalan legrosszabbra várni.

 

 

  

 

 

 

 

 

Van egy hasznos szabály az életre: nem neked kell megvívni az összes csatát, ami az utadba kerül. Válaszd ki azokat, amelyek fontosak és hagyd, hogy valaki más küszködjön a többivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A remény olyan, mint a vér. Amíg áramlik az ereidben, addig élsz.

Dmitry Glukhovsky

 

 

 

 

 

 

 

 Mezőnek virág,

rétnek eső,
búzának meleg,
asszonynak csók,
anyának gyerek,
gyereknek játék -
Magamnak: semmi,
fekete éjszaka.

 

 

 

WASS ALBERT versei, idézetei

 Wass Albert: Te és a világ (részlet)
 
Ne üss sebet embertársaid lelkén! 
 
Ha a tiedet gondatlanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy ügyet. 
Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb. 
Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. 
Mosd ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp és éget. 
Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az emberek között, mint akivel semmi sem történt.
 
 
 
Wass Albert: 
 
Talán egy könyvben vagyok
 
 
Talán egy könyvben vagyok egy betű.
Talán egy szó.
Talán egy költemény.
Mit tudom én.
Csak azt tudom,
hogy nagyon szomorú lehet az a mondat,
mit kiolvas belőlem valaki,
ha letette a tollat.
 
 
 
Gondolsz-rám
 
Mikor az est szellő-uszálya lebben,
S madár dalol a zöldellő ligetben,
Mikor az égen első csillag ég,
S a nyárfa lombja suttog halk mesét,
Bíborba nyíló álmod alkonyán
Gondolsz-e rám?
 
Ha lelked, mint egy mámoros madár
Az ég sötétkék bársonyára száll,
Mikor a fényt koszorúba fonod,
S azzal köríted tiszta homlokod,
Repeső vágyad tündér-hajnalán
Gondolsz-e rám?
 
Én minden este kis faludba szállok,
Hol most javában nyílnak a virágok,
S szívem egy titkos, halk ütemre dobban,
Ha látlak olykor állni ablakodban;
El-el merengsz... s úgy érzem, igazán
Gondolsz reám!
 
 
 
 
Dal
 
 
Mikor az első csókot adtad:
már az ősz osont a fák alatt,
Kapirgáló szelek kutattak
avar-homályban árnyakat;
 
A fákra ráhajolt az este,
s az est meséje régi volt...
csókunkat fák közül kileste,
és kacagott a régi hold;
 
Felettünk fényes csillag égett,
s két csillag volt a két szemed...
beléje néztem: vissza-vissza nézett...
és bíztatott és kérdezett...
 
Szellőt üzent az esti távol,
és azt üzente: Csend legyen...
S a hervadás-erezte fákról
lekacagott a szerelem.
 
 
 
 Igazgyöngyök
 
 
Egyszer régen, mikor még nem volt bánat,
S a kék vizekben tündökölt a hold,
Tündér leány állott a tenger partján,
S a hab lágyan, szerelmesen dalolt...
De egy este... messze észak felől
Orkán hadával érkezett a tél,
A tündér sírt és fényes könnyeit
Zúgó tengerbe hullatta a szél...
Aztán elment... a tenger várta, várta,
És fodros habja többé nem dalolt.
Ködös, borongós, néma éjszakákon
Sötét vizén nem tündökölt a hold...
S a mélybe hallott tündér könnyekből
Lettek a fényes igazgyöngy szemek...
A gyöngyhalász néha megtalálja
A mélybe rejtett tündér-könnyeket...
Én is ilyen gyöngyhalász vagyok,
És verseim az igazgyöngyszemek...
Egyszer lelkembe zokogott egy tündér
S azóta néha gyöngyszemet lelek..
 
 
 
Jó lenne így...
 
Bárkába szállni, nagyba feketébe,
úgy evezni ki a messzeségbe.
Sohanem látott part felé sietve
kikötni egy névtelen szigetre.
Lenni megbékélt önmagunknak árva,
nevétől fosztott Nemo-kapitánya.
Hullám felett, sziklába vájni házat,
gyökereket enni és csigákat.
Életet élni egymást nézve,
megcsöndesülve, megigézve.
Hegyre futni, ha jönnek mások:
babonás régi látomások.
Keresztet építeni, szörnyű-szépet,
homokba írni végtelen meséket.
Ha messziről jött honvágyak gyötörnek:
múlását lesni csendnek és időnek.
S amikor halkan közelit az óra,
befeküdni egy ringó koporsóba,
zöld vizeken sötétkék égre nézve:
így suhanni ki a semmiségbe.
 
 
 
 
Mert nagyon szeretlek
 
 
Könnycsepp a szempilládon este:
én vagyok.
És én vagyok az a kíváncsi csillag,
mely rád kacsingat
és rád ragyog.
 
A csók, a csókod, az is én vagyok.
Végigálmodom az álmodat,
ölelésedben én epedek el,
csak én tudom minden kis titkodat.
 
A kulcs vagyok,
mely szíved rejtett zárjait kinyitja,
s a nyíl vagyok, amely sivítva
holttá sebzi vágyad madarát.
 
A dal vagyok, mely belőled zokog
holt mámorok tört ívén át az éjbe:
s én vagyok az a sápadtság, amit
éjfél után, ha bálból jössz haza,
rád lehet a sarki lámpa fénye.
 
 
 
Ha jön az ősz
 
Ha majd az ősz,
 összegyűjt minden bánatot, s vele
a lelkemet behinti csendesen
eljössz-e vigasztalni kedvesem?
 
Eljössz-e akkor simogató szóval,
mikor a lelkem többé nem nevet,
s mesélsz-e majd, mikor a könnyem éget,
hajnal-fényből szőtt, színes-szép meséket,
amiket egyszer én mondtam neked?
 
Ha akkor eljössz:
áld'ni fogom a lábaid nyomát,
s áldott legyen a rózsaszínű út,
az út, melyen menni fogsz tovább,
áldott legyen a szív, mely erre kerget,
s áldott legyen, áldott legyen a lelked,
legyen a boldog álmok temploma.
 
Hanem azért
áldani foglak téged akkor is,
ha nem gondolnál rám többet soha.
 
 
 
A szív 
 
Nézted már a Szent-Anna tó vizét?
Milyen titokzatos, milyen sötét.
Semmit se látsz,
csak olykor egy-egy furcsa csillanást,
amint ezüst halak
suhannak mélységein át…
De olykor hírtelen
jön valami eltévedt sugár,
zöldes világra gyújtotta lent a mélyt,
s a mélynek vége nincs sehol, sehol…
 
Olyan a szív is,
mint a Szent-Anna tó titokzatos vize.
Elnézed néha: Zörgő kis doboz,
furcsa, lecsukott.
Hogy mikor, nem tudod:
de néha jön egy bomlott pillanat,
kitárul a mély, olyan szörnyű mély,
hogy előtte szédülve megállsz,
s imádkozol: Miatyánk, Szerelem
szenteltessék meg a Te neved…
 
Nézted-e már tavaszi napsugárban
a Szent-Anna tó haragoszöld vizét?
 
Nézted már a kedvesed szívét?
 
 
 
Csak csendesen 
 
Testvér, csak lábujjhegyen jer velem, 
csak nagyon halkan, nagyon csendesen. 
Amerre járunk, 
ne rezzenjen egy kis levél se meg, 
ma lelkem olyan mint a tó: 
legkisebb rezzenéstől megremeg. 
Gyere a templomunkba: 
a bükkerdő ma vár, 
a Csend harmóniája 
ott megint a lelkünkbe talál. 
Gyere velem... 
csak szótlanul, csak csendesen, 
csak csendesen...
 
 
 
 
Májusi találkozás
 
Májusi estén,
mikor a lombok holdsugárt szitálnak
s a bodza közt csalogány hegedül:
ugye rossz járni egyedül?
Olyankor a szíved mélyén
soha nem csókolt csókok égnek.
Még el nem ölelt ölelések
Tépnek, szaggatnak szüntelen.
Minap, mikor egy ilyen estén
a fehér úton elkószáltam,
nagy- nagy magányba varázsoltan,
fehér arcú szép szeretőmmel:
Halálasszonnyal találkoztam.
Az úton szembe jött.
Köszöntem. Ő visszaköszönt:
- ,,Jó éjszakát!" –
 
 
 
 
 Mit csináljak?
 
 
Mit csináljak a könnyeimmel,
 
ha mindegyre csak előtörnek,
 
mit csináljak a fellegekkel,
 
ha mindig jönnek, mindig jönnek,
 
mit csináljak szegény szívemmel,
 
ha minden fájdalomra vérzik,
 
mit csináljak a vad szelekkel,
 
mikor a tavaszomat kérdik,
 
 
 
s mit csináljak az emlékeddel kedves,
 
ha feledésbe sohasem enyészik?
 
 
 
 
A völgyek vándora
 
Hányszor hittem: hazám a fény hazája, 
s a völgyek szürke rabja nem vagyok, 
völgy vándorát a hegyek csókja várja 
és utam egyre feljebb kanyarog. 
S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek,
 
gyönge-elém hányszor emeltetek 
hajnal-pompában búskomor falat! 
S az utam völgy, ezerszer völgy maradt.
 
Most este van. Nem látom már az utat: 
hátha most a hegyre fölvezet? 
Hátha holnap könyörül a távol, 
s kanyargós úton nyújt testvér-kezet, 
szelek dalolnak: "messzeföldi vándor 
rokon-karokba visszaérkezett!"
 
Virrad. A völgyek csoda-váró rabja 
távol hegyekre bízva feltekint... 
De útja völgy, jaj völgy maradt megint.
 
 
 
 
Tavaszi séta 
 
Meghódolok egy délutánra ma,
Szabadba vágyó nyughatatlan lélek.
Kedvedért egy röpke pillanatra,
A régi erdők bájkörébe lépek.
 
Elvetem ma ezt a szürke páncélt:
Közömböst, melyet bánatom rakott,
Ma lenge-leplű szellemöltözetben
Megyek dalolni régi csillagot.
 
Nézd, ott fent már bársony-zöld a rét,
Ezüstös csermely boldogan nevet,
A nap tüzes sugárral hinti be,
A bárányfelhős, türkizkék eget.
 
Fuvallat támad, langyos, kellemes,
A barka-por arany felhőt havaz,
Tölgy-templomok orgonája zeng:
Ott áldozatra lobbant a tavasz.
 
Hívogat már a néma bükkfa-bolt
A mohos fákra, hogy leszállt a csend …
Tavasz-ünnepre gyúló rengetegben
Egy fáradt lélek végre megpihent.
 
 
 
 
Szívpalota titka
 
Minden szívnek van egy csodakertje,
a kert közepében van egy palota,
s minden palotában egy fekete szoba.
A fekete szobában Csontvázember ül.
Sötéten. 
Egyedül.
 
Néha a palota zsivajába,
s a tavaszodba belehegedül.
Olyankor ősz lesz: vágyak, álmok ősze.
Halkan peregnek, mint a levelek.
(Szívedbe mintha ezer kés hasítana:
zokog, zokog a csontvázembered.)
 
Idegen szemektől kacagással véded,
jaj csak meg ne lássák: drágább mint a kincs!
Mások palotáit irigykedve nézed:
neki nincs! neki nincs!
 
Pedig:
minden szívnek van egy csodakertje,
s minden csodakertben van egy palota.
S bent, elrejtve mélyen, valahol, valahol:
minden palotában egy fekete szoba.
 
 
 
Wass Albert: Üzenet haza
 
 
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...
 
Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska is rágja le vetését,
ha vakond túrja is gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend,
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...
 
Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszon,
Újra erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...
 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedéknek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
 
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem habarccsal és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szentelt vízzel és búzakenyérrel,
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való,
és IstentőI való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad...
 
És üzenem volt barátaimnak,
kik megtagadják ma nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor barátjok leszek,
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk,
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad...
 
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak,
hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz, és annak
kinek kezéhez vércsöppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fenn a magas ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok,
s a víz szalad, és csak a kő marad,
a kő marad...
 
Maradnak igazak és jók,
a tiszták és békességesek,
erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
 
Likasztják már fönn az égben a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.
 
 
 
Sóhaj
 
Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk,
múlt és emlék: minden elmarad.
Nyomunkat rendre belepi
rőt lombjával az őszi szél.
S hogy kik voltunk:
maholnap az sem tudja,
aki rólunk beszél.
Zölden remeg a nyírfa lombja,
a bajor erdőn szellő támad.
Lőpor-szagú ködök lepik
a jövendőt és a hazámat.
Fehér itt is a nyírfa kérge,
pillangó jár a gyöngyvirághoz.
S mégis: minden virágharanggal,
illattal, színnel, fénnyel, hanggal
a régi erdő húz magához.
Bajor erdőkön vándorok haladnak.
A bánathoz már egynek sincs szava.
De sóhajaik ég felé röpülnek,
kendőnyi kis fehér felhőkké gyűlnek
s jó szél szárnyán elszállnak haza.
 
(Bajorerdő, 1946) Wass Albert
 
 
 
A patak
 
 
Halkan susog a dombtetőn az erdő,
csókot hint a rózsás alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak.
 
Talán elmélkedik. Talán nevet,
vagy sír benne egy elszakasztott húr,
csupán nekünk oly egyhangú e dal,
amint alant bársony-fövénybe túr.
 
Rajta libegve selymes barka száll,
ki tudja, honnan s mely vidékről jött.
Kicsinyke csolnak, merre, merre mész?
Mi csábít lent a ködfalak mögött?
 
Midőn a múltkor, szeptember felé,
fehér habok mély titkát kémlelém,
a víz felett titáni árnyalatban
libegve szállt egy elszáradt levél.
 
Akkor még ősz volt, most tavasz,
a kis patak vígan mesél.
Akkor dal helyett könny fakadt,
virágok helyett falevél...
 
Lágyan susog az esti szellő,
rózsákat hint az alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak...
 
 
 
 
Erdélyi fák között
 
Erdélyi fák között egy évben kétszer hull a falevél.
Összel, mikor a hervadás leszáll,
s az árva fák közt zúgni kezd a szél.
És tavasszal, mikor a holt mezökre
az élet lüktetése visszatér.
Nálunk akkor is hull a falevél.
Nálunk akkor is búsak a lelkek,
mikor a rónán pacsirta dalol,
úgy ég olyankor, úgy fáj valahol...
 
Tavaszi szél még jobban megcibálja itt a fákat,
s mi megmaradt: emléke a régi nyárnak,
az a kevés is mind, mind lepereg..
Erdélyi fák között, én nem tudom
miért, de kétszer hullanak a falevelek...
 
 
Itt leszek közel, valahol
 
Ha eljön majd a nap,
Amikor meghalok,
Ti ne gyászoljatok.
Én itt leszek, közel.
Itt találtok napnyugtakor,
ha kirepül a vízimadár este,
kecskefejő tyurrogásában,
egy messzi bagolyhuhogásban.
Én itt leszek, közel,
vigyázok az erdő csendjére
és álmotokra.
 
Ha érezni akartok engem,
csak hajtsatok be az erdőbe
és álljatok meg az út mentén.
Figyeljetek: a halk lombsusogásban
hallhattok engem,
amint kutyáimmal
elmúlt esztendők boldog
vadászhelyeit járom.
Mosolyogjatok egy virágra,
egy pillangóra,
egy kis madárra,
egy pislogó csillagra
a messzi szemhatáron,
mikor az est árnyékai
körülfognak szelíden...
 
Csak mosolyogjatok,
és én az öröklétből
visszamosolygok rátok.
 
 
 
 
Wass Albert: Rózsaszirmok
 
Leszállt az alkony s egy gyenge szellő
Tündér-rózsát hintett az égre,
Fülembe suttogott egy bús mesét,
S tova libbent a messzeségbe...
 
Egyszer, régen, mikor még volt öröm,
Egy tündér élt nyíló rózsák között,
Alatta vígan csillogott a tó
S a zord szikla bíborba öltözött...
 
Ha jött az est, ott dalolt a szellő,
A bércen harsogott a vad patak,
S a szellő halk suttogása mellett
Táncolt a köd, s ezüst holdsugarak...
 
Hanem egyszer, zúgó fergetegben
A Szélkirály orkán-csapata jött,
És elragadva a tündérlányt
Eltűnt a sötét fellegek mögött...
 
Azóta mindig, mikor jön az est,
S bíborban úsznak a hegyoldalak,
A szellő halkan az égre szórja
A fonnyadt tündér-rózsa szirmokat...
 
Én is olyan bús szellő vagyok,
Verseim picinyke rózsaszirmok,
Miket most, hogy alkonyom leszállt,
Haloványkék végtelenbe szórok...
 
 
Idegen tavaszban
 
    Ugye pajtás, ma Te is érzed: 
    ez itt nem a mi tavaszunk. 
    Idegen éghajlat alatt 
    pusztuló gyümölcsfák vagyunk. 
  
    Virágtalanok itt az erdõk, 
    Nem jó itt nekünk, Kenyeres. 
    Szelek s madarak rendre jõnek, 
    de egy se bennünket keres. 
  
    Mit ér, hogy gyümölcsfák vagyunk, 
    ha lefagy rólunk a virág, 
    idegen éghajlat alatt 
    penész gyötör és moha rág? 
  
    Gyökerünket keleten õrzi 
    valami babonás varázs 
    s ebben az idegen tavaszban 
    lassan megöl a hervadás. 
 
 
 
Találkozás
 
Egy hárs alatt, fehér padon,
nagyon magában ült az Ősz,
s a szíve fájt nagyon-nagyon.
 
Maga sem tudta, hogy esett meg,
valahol hibázott egy évet,
akaratlan és véletlen
Virágországba beletévedt.
 
A tarka virágok közül,
míg őket szíve-fájva nézte:
váratlanul és csodaszépen
Nyárasszony kilépett elébe.
 
Megfogta tétova kezét,
szájon csókolta s nevetett.
 
A liliomok összenéztek
és csodálkoztak szerfelett.
 
 
 
MESE AZ ERDŐRŐL
 
/Erdők könyve/
 
,,Menj bátran, minél mélyebbre az erdők közé.
A fák alatt itt-ott még látod majd a harmatot,
ahogy megcsillan a fűszálak hegyén.
Jusson eszedbe, hogy angyalok könnye ez.
Angyaloké, akik sokat sírnak ma is,
mert annyi sok embernek marad még zárva a szíve a szép előtt.
 
De miattad nem sírnak már.
Mosolyognak, ha meglátnak jönni. Mosolyognak a fák is.
A virágok legszebb ruháikat öltik magukra,
és megdobálnak láthatatlan, puha illatlabdákkal.
Minden olyan szép, puha, tiszta és illatos körülötted.
Mint a mesében.
Csak mégy és arra gondolsz, hogy szép.
Semmi mást, csak azt, hogy szép.
A virágok ahogy nyílnak.
A fák, ahogy susognak a szellővel.
A forrás, ahogy mesél. És a madarak és minden.ű
 
És ahogy mégy, céltalanul, egyik tisztásról a másikra,
valahol megleled az Angyalok Rétjét.
Nem tudod, hogy ez az, mert az angyalokat nem láthatja a szemed.
Csak annyit érzel, hogy csodálatos.
És megállsz.
És abban a pillanatban megnyílik a szíved,
és az angyalok észrevétlenül mellé lépnek,
és kincseikkel töltik meg a szívedet.
 
A legnagyobb kincsekkel, amik csak vannak az ember számára:
a Jóság, a Szeretet és a Békesség.
 
Egy nagy, csillogó felhőn a Jóisten ül, bárányfelhőket pöfékel nagy,
kék pipából, és jóságosan alámosolyog.
Ha visszatérsz újra az emberek közé, a Rontó-emberek,
a Gyűjtő emberek közé, és ha gonoszak hozzád,
te mégis jóval viszonozd gonoszságukat,
szeretettel vagy mindenki iránt
és az élet legnehezebb napjaiban is derű és békesség lakik a szívedben:
csak akkor sejtik meg, hogy az Angyalok Rétjén jártál, kisfiam."
 
 
 
 
Wass Albert: Gyertyaláng
 
 
Emlékszobor. Aranyló nevek rajta: 
mögöttük izzó, vérpiros csaták, 
mögöttük sajgó, megtört életek: 
síró gyermekek és síró anyák… 
 
Emlékszobor… ennyi maradt csupán 
belőlük, és a tűzből, mely vezette 
a milliókat messze golgotákra, 
és feszítette millió keresztre. 
 
Sok régi ház hiába várja őket, 
s fehér csöndjével sok fehér falu… 
üzenetet nem hoz többé felőlük 
fehér felhők közt a vándordaru. 
 
Nem járnak többé esténként csodálni 
kalászhullámon tékozolt csodát… 
bús hazájuk elvégzett csodáit 
magukkal vitték s most őrzik tovább. 
 
Magukban őrzik. Dölyfösen, keményen, 
s nem tudják, hogy a szent haza ledőlt… 
Boldog halottak. Lám, mi árvábban állunk 
tornyosuló emléketek előtt… 
 
Halottak napja van ma. Rejtve, lopva 
a Hargitán megszólal egy harang… 
a Tátráról felel reá egy másik… 
zeng-bong az éj… galang…galang… galang… 
 
ezer kicsi harang… 
Az emlékezés gyertyalángja mellett 
felsorakozik óriási sorba 
határon innen és határon túlról 
 
az elesettek emlék-légiója. 
Sok sápadt arc. Óh Istenem, szívünkből 
de messze volt a mit sem érzés vágya… 
piros rózsákat mentek megcsodálni 
 
s megérkeztek a bíboros halálba. 
Ki hinné el, hogy minden név mögött 
tervek izzottak és célok lobogtak, 
s hogy álmodozva, mint megannyian, 
vérük titkának hordozói voltak? 
 
Küzdtek, lemondtak, aztán újra küzdtek, 
vágytak, csalódtak és megint reméltek… 
Ki hinné el, hogy életük rögén
 ők is csak ilyen torz meséket éltek? 
 
Ez vőlegény volt. Ajkán csókok íze, 
szívében pompás báli éjszakák… 
Aztán gránátok zúgták a zenét… 
aztán gránátok hozták a halált… 
 
Ez gyermek volt még. Fák suhogtak benne, 
talán szerelmes sem volt még soha… 
Doberdó várta. Képét most is őrzi 
kopott keretben egy kopott szoba. 
 
Ez gyermekét hagyta itt és hazáját, 
hogy a hazája boldogabb legyen…! 
Ő ott maradt. A lelke itt barangol 
hazát keresve, völgyön és hegyen. 
 
Nyugosznak mind. A vérüket beszívta 
a kalásztermő, szomjasajkú föld. 
Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel, 
s ami még nem volt, az is összedőlt. 
 
S mily furcsa is: Halottak éjszakáján 
a hősök lelke hogyha hazaszállna: 
hány lenne, aki nem találna többé 
széles e földön egy piciny hazára! 
 
Szélvész üvölt a csíki hegyek ormán, 
fekete fenyők zúgnak szilajon… 
Hazájukat ha számon kérik egyszer, 
mit fogsz felelni, győztes Trianon? 
 
Mit fogsz felelni, ha Csaba vezérrel 
a meg nem alkuvók seregbe kelnek, 
csontváz vitézek, csontváz paripákon, 
s egy bolond éjjel hazamenetelnek?! 
 
Székely faluk harangja újra kondul, 
a gyertyalángtól tüzet fog a Tátra…! 
Magyarország… hányan mentek érted 
örvénylő tűzbe és tüzes halálba… 
 
Ismeretlen Testvér, ki messze földön 
alszol, lelkében fűnek és virágnak. 
Te már tudod, hogy hasztalan a Törvény 
amit itt fent az emberek csinálnak. 
 
Te már tudod, sorsverte zátonyodnak 
magasságos, bölccsé csitult fokán, 
Te már tudod, hogy örök egy a törvény: 
bűn bűnhődést hord esztendők során. 
 
Testvér, ki alszol ismeretlen sírban, 
s megbékélt arcod nem láttam soha: 
álmodd tovább az elnémultak álmát, 
csöndes Testvérem: halott katona.
 
Emlékszobor. Aranyló nevek rajta, 
nevek mögött egy hallgatag világ… 
Ennyi sírra hogy virágot hintsek, 
határon innen nem terem virág.
 
Határon túl kéne virágért menni… 
ha már virágot hozni nem lehet, 
ismeretlen, hontalan Halottak: 
nektek adom e csöndes rímeket. 
 
Debrecen, 1929 
 

WASS ALBERT versei, idézetei hozzászólásai

 • Flandorffer Péter Flandorffer Péter:

  Gyönyörűszép költemények! Köszönöm!
  Hozzátenn ém még ezt a csillogó könnycseppet:DALOL A HONVÁGYSzeretnék szántani, hat ökröt hajtani,régi eke szarvát kezemben tartani.Harmatos hajnalon régi útat járni.Régi erdőszélen virágot csodálni.Szeretnék még egyszer tavaszbúzát vetni!Jó fekete földet a kezembe venni.Beszívni illatát frissen kaszált fűnek,mialatt a réten tücskök hegedülnek…!Látni, még csak egyszer, a leszálló estét.Villanó szárnyával az érkező fecskét.Keleti ég alján ahogy gyúl a csillag,békés tájak fölé békességet ringat…Istenem, add hogy még egyszer haza menjek!Régi hegyeimen új bort szüreteljek!Fáj a bujdosás már. Csupa fáj az élet.Elvész idegenben erdélyi cseléded.Régi hegyeimen lábujjhegyen járnék.Jó volna a napfény! Szép volna az árnyék!Szép volna, jó volna! Hallgass meg, Úristen!Hisz más kívánságom e világon nincsen:Szeretnék szántani! Hat ökröt hajtani!Régi ekém szarvát még egyszer… még egyszer kezemben tartani!(Bajorerdő, 1946)

 • RÉKUCI RÉKUCI:

  Nagyon szépek!!!Üdv:RÉKUCI) ))

 • KKK KKK:

  BUEK!!!
  Szép!!!
  Üdv:KKK

Szólj hozzá

Belépés
Kereső
0.039 mp